Henka

Kaynaklı birleştirmeler, yalnızca boru hatları, enerji santralleri ve rafineriler gibi endüstriyel uygulamalarda değil, günlük hayatımızda da çok önemli yer tutmaktadır. Kaynak tekniği, demiryolu araçlarının ve demiryollarının üretiminde, otomotiv sektöründe, gemi inşa endüstrisinde ve konut inşaatlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Tüm bu uygulamalar gerek insan hayatı için gerekse ekonomik açıdan oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Kaynaklı imalat sürecinin belki de en kritik noktasında yer alan kaynak operatörlerininyeterli el becerisine sahip olmaları ve yazılı ve sözlü talimatları anlayıp uygulayabilmeleri, kaynaklı ürünlerin kalitesinin güvence altına alınabilmesi için büyük öneme sahiptir.

Bu nedenle, kaynak operatörlerinin test edilmeleri ve belgelendirilmeleri tüm önemli uygulamalarda ve ilgili standartlarda zorunlu tutulmaktadır. Bu alanda yayımlanmış ve kullanılmakta olan ulusal/uluslararası standartlar ile kaynak operatörleri, kaynak tekniği ve kaynak koşullarına bağlı olarak standartlaştırılmış test numuneleri yardımı ile sınava alınmaktadır.

Döküman Adı Tarih İndir
HPG.03 TS EN ISO 14732 Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı-Rev05 2024-04-29



Gizlilik ve Tarafsızlık
HENKA BELGELENDİRME;
▪ Belgelendirme hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem vereceğini,
▪ Belgelendirme politika ve prosedürlerinin; tüm firmalar arasında adil olacağını,
▪ Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olduğu ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğini,
▪ Kendi faaliyetlerinden, ilgili kuruluşlarından, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan tehditleri içeren tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyeceğini ve bunları ortadan kaldırmalı veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,
▪ Reklam dâhil sağlanan bilgilerin doğru olması ve yanıltıcı olmaması için gerekli tedbirleri alacağını,
▪ Belgelendirme hizmetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptıracağını,
beyan ve taahhüt eder.

22.10.2020 Yönetim Kurulu

Henka Belgelendirme
Henka Belgelendirme © 2023

Henka Belgelendirme’ nin amacı, belgelendirilmek isteyen müşterilerine tarafsız bir belgelendirme hizmeti sunmaktır. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özellikler ve yetkinlikler, her biri kendi meslek alanında yeterli bilgi birikimine sahip uzman personelinde mevcuttur.

Sosyal Medya Hesaplarımız


    Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. No: 48/A
    Tuzla/İstanbul

    0544 685 22 21
    [email protected]