Henka

ISO 3834 standardı belgesi , kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla ISO tarafından hazırlanmış olan bir sistem standardıdır. ISO 3834 kaynaklı imalat yeterlilik standardı üretim sektöründe uygulanabilecek kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgilidir. ISO 3834 kaynaklı imalat yeterlilik standardı temelleri fabrikada veya sahada yapılan kaynaklı imalat üretimi için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak;
Malzeme seçimi
Sarf malzemesi seçimi
Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi
Çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması
Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi
Kaynaklı imalatın yapılması
Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.


EN ISO 3834 yalnız başına bir standart değil, 5 standarttan oluşan bir standartlar grubudur.– EN ISO 3834-1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler,
– EN ISO 3834-2: Kapsamlı kalite şartları,
– EN ISO 3834-3: Standart kalite şartları,
– EN ISO 3834-4: Temel kalite şartları,
– EN ISO 3834-5: Kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar.

Henka Belgelendirme
Henka Belgelendirme © 2023

Henka Belgelendirme’ nin amacı, belgelendirilmek isteyen müşterilerine tarafsız bir belgelendirme hizmeti sunmaktır. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özellikler ve yetkinlikler, her biri kendi meslek alanında yeterli bilgi birikimine sahip uzman personelinde mevcuttur.

Sosyal Medya Hesaplarımız


    Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. No: 48/A
    Tuzla/İstanbul

    0544 685 22 21
    [email protected]